Naturvårdsverket
Metria
Det finns ingen tjänst på den här adressen


Söker du geodata från Naturvårdsverket kan du använda metadatakatalogen: https://geodatakatalogen.naturvardsverket.se
Har du frågor om hur tjänsterna fungerar kontakta IT-supporten via support@metria.se
Generella frågor om Naturvårdsverkets data via data@naturvardsverket.se